Inschrijfregels

Helaas zijn wij, als PV bestuur, genoodzaakt steeds meer regels op te stellen bij inschrijvingen voor evenementen.
Wetend dat “de goede het met de kwade moeten bekopen” zijn onderstaande regels bij elke inschrijving voor een activiteit van toepassing:

Als deelnemer aan een PV evenement (ook van de subclubs) bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering die dekking biedt tegen beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
Zeeland Refinery noch de Personeelsvereniging is aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen bij evenementen georganiseerd door de Personeelsvereniging Zeeland Refinery.

Per activiteit wordt door het bestuur bepaald wie aan deze activiteit deel mogen nemen.
Zo kan voor elke PV activiteit het PV lid + partner inschrijven. Dat is op zich vrij duidelijk. Het kan zijn dat de een van de twee om wat voor reden dan ook, verhinderd is. Het kan ook zijn dat het PV lid alleenstaand is. Het is dan toegestaan om iemand anders mee te nemen. Alleen is maar alleen en dus minder aantrekkelijk om deel te nemen.

  • In sommige gevallen zal aangegeven zijn dat de PV activiteit open staat voor PV leden en inwonende kinderen. Als het gezin uit 2 volwassenen en 2 kinderen bestaat, komt u dus in aanmerking voor 4 plaatsen. Is dan een van de 4 niet in staat om deel te nemen dan kan de vrijgekomen plaats niet ingenomen worden door een ander. Het spreekt voor zich dat vriendjes / vriendinnetjes van de kinderen niet aan de activiteiten kunnen deelnemen. Ook niet als de ouders niet meedoen.
  • Het kan voorkomen dat aangegeven wordt dat introduc├ęs welkom zijn. Zij zullen dan de volledige kosten voor de activiteit moeten bijdragen.
  • Bij jeugdactiviteiten wordt soms aangegeven dat introduc├ęs mogen deelnemen. In zo’n geval kan uw kind een vriendje of vriendinnetje meenemen.
  • Is de betaling binnen drie dagen na inschrijving niet voltooid, dan zal de inschrijving automatisch komen te vervallen.
  • Na sluiting van de inschrijfdatum kunnen kaarten niet meer teruggenomen worden: wij als PV kunnen eenmaal gekochte kaarten NIET meer retourneren.
  • Indien u niet aan de activiteit deel kunt nemen (bv. wegens ziekte) wordt het inschrijfgeld NIET geretourneerd, tenzij het PV bestuur anders beslist.
  • Inschrijvingen zijn altijd op naam: komt iemand anders in uw plaats, is dit niet toegestaan. Indien dit toch plaatsvindt, wordt deelname geweigerd of “de volle prijs” doorberekend.

De Personeelsvereniging krijgt het vertrouwen van de directie van Zeeland Refinery, o.a. door middel van een aanzienlijk jaarlijks subsidiebedrag. Dit bedrag is bestemd voor PV leden. Hierdoor kunnen wij een groot aantal activiteiten organiseren zodat dit geld (als voordeel) bij onze leden terechtkomt. Wij zullen dit vertrouwen niet moeten beschamen door er voor te zorgen dat “buitenstaanders” niet van dit voordeel gebruik kunnen maken.
Mocht toch blijken dat misbruik gemaakt wordt van dit alles, zullen wij niet schromen maatregelen te nemen.